MÚT XỐP MỀM - MÚT XỐP SOFA

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian : chuyên cung cấp các loại mút xốp. Mút làm nệm, mút làm ghế sofa với nhiều tỷ trọng và độ cứng khác nhau.

Chuyên cung cấp sỉ các loại mút xốp làm nệm, mút xốp sofa như: mút sofa D10, mút sofa D12, mút sofa D16, mút sofa D20, mút sofa D22, mút sofa D25, mút sofa D27, mút sofa D30, mút sofa D30 màu, mút sofa D40, mút sofa D40KC, mút sofa D50, mút sofa D55...

BẢNG GIÁ MÚT XỐP LÀM NỆM - BẢNG GIÁ MÚT XỐP LÀM SOFA

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

MÚT D10 - TRẮNG

MÚT D12 - TRẮNG

MÚT D16 - TRẮNG

MÚT D20 - TRẮNG

MÚT D22 - TRẮNG

MÚT D23 - MÀU

MÚT D25 - TRẮNG

MÚT D27 - TRẮNG

MÚT D30 - TRẮNG

MÚT D40 - TRẮNG

MÚT D40KC - MÀU

MÚT D55 - MÀU

TỶ TRỌNG - DENSITY (KG/M3)

10kg/m3

12kg/m3

16kg/m3

20kg/m3

22kg/m3

23kg/m3

25kg/m3

27kg/m3

30kg/m3

40kg/m3

40kg/m3

55kg/m3

GIÁ MÚT XỐP TẤM (160x200x1CM)

48.980 vnđ

62.560 vnđ

65.470 vnđ

75.170 vnđ

80.990 vnđ

81.960 vnđ

85.350 vnđ

92.950 vnđ

99.600 vnđ

108.150 vnđ

112.900 vnđ

138.550 vnđ

GIÁ MÚT XỐP KHỐI (100x100x100CM)

1.530.625 vnđ

1.955.000 vnđ

2.045.938 vnđ

2.349.063 vnđ

2.530.938 vnđ

2.561.250 vnđ

2.667.188 vnđ

2.904.688 vnđ

3.112.500 vnđ

3.379.688 vnđ

3.528.125 vnđ

4.329.688 vnđ

Cung cấp sỉ các loại mút xốp chống cháy như: mút xốp kháng cháy D18CC, mút xốp kháng cháy D20CC, mút xốp kháng cháy D22CC, mút xốp kháng cháy D25CC, mút xốp kháng cháy D27CC, mút xốp kháng cháy D30CC, mút xốp kháng cháy D30HR, mút xốp kháng cháy D40HR, mút xốp kháng cháy D50CC...

BẢNG GIÁ MÚT XỐP CHỐNG CHÁY